Het lijkt corrumperende en veel! Het slagingspercentage